“Today is your opportunity to build the tomorrow you want.”

MONEY POCKET NETWORK

★★★★★★★★★

Solaris universe

Profit networks 九龍造福

 1. Quang Vũ / quangvu.net
 2. Đại Nhân / dainhan.net
 3. Đại Minh / daiminh.net
 4. Đại Khang / daikhang.com
 5. Đại Vũ / daivu.net
 6. Trí Khang / trikhang.net
 7. Chuyển Dịch / chuyendich.com
 8. Sapibox / sapibox.com
 9. Capinetwork / capinetwork.com

Today stories

Big Man play games

 • Cash Man / nghệ thuật kiếm tiền
 • Crypto Man / kiếm tiền trong thị trường tiền điện tử
 • Capital Man / cuộc đời của một nhà tư bản
 • Web Log / xuất bản giá trị cá nhân

World in motion

The secrets

Dragon land / prosperous land

Hữu Vi: ánh sáng của ngọn đuốc chính là ánh sáng vô vi như không gian và tĩnh lặng; những gì xuất hiện
trong ánh sáng đó là những pháp thuộc hữu vi (xem: nhất nguyên)

CAPI MAP. WORLD OF DRAGONS

★★★★★★★★★★★★

Web Log

Xuất bản giá trị

 1. Trang chủ weblog
 2. Con đường
 3. Cái nghề
 4. Công nghệ
 5. Trở thành tác giả
 6. Trang chủ Đại Minh

Thử thách

 1. Challenge
 2. Nhà sáng tạo
 3. Nhà xuất bản
 4. Người dạy học
 5. Blogger (người viết)
 6. Nhà tiếp thị
 7. Người quản lý
 8. Chuyên gia
 9. Người bán hàng
 10. Chủ doanh nghiệp

5D = DISCOVER. DEFINE. DESIGN. DEVELOP. DEPLOY

PLAYER. GAMES.

PLAYGROUND. CHALLENGES. SKILLS

Long Mã mang kinh thư trên lưng space library

BUYER KEYWORDS

INFO KEYWORDS

“Nếu bạn không sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt đó ngay bây giờ thì khi nào bạn sẵn sàng?”

“Hãy sống ở thì tương lai và xây dựng những gì thế giới còn thiếu”.

create conversions. make tranformations

cống hiến sức sáng tạo – trí tuệ – tài năng của mình cho xã hội

games of dragon

ACCEPT THE CHALLENGE

We should always accept a challenge.

Dare I accept that challenge?

The great thing about us is we accept challenges – it doesn’t matter where they come from.

BUYER’S JOURNEY

Showing…

VISION. SPIRIT. ETHIC.

THOUGHT. PHILOSOPY.

PROBLEM SOLVING METHOD

→ tiên phong pioneer.capinetwork.com

© Game development by Capi Dragon, full list of Game Challenges
Powered by Hải Khang Business, written by THK Infinity

Trang Tử 莊子 – nhà triết học thời cổ đại ở Trung Quốc, tác giả Nam Hoa Kinh

Claude Adrien Helvétius – nhà triết học Pháp thời kỳ Khai sáng
Matt Mullenweg – Co-founder WordPress

Bài mới đăng

★★★★★

CÁC CHI NHÁNH TRONG GIA TỘC CAPI FAMILY

LIÊN BANG TRỰC TUYẾN SOLARIS UNIVERSE TRONG KHỐI CAPI ONE

Every man without passions has within him no principle of action, nor motive to act.
Truth is the torch that gleams through the fog without dispelling it.
Genius is nothing but continued attention.

九龍造福